سامانه آموزش آنلاین
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [id] => 23675
      [server_id] => 4
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 75
      [record_id] => 62e07abafc9e789bab2187153e605fb31d7dc402-1705222882496
      [start_time] => 2024-01-14 09:01:22
      [end_time] => 2024-01-14 10:28:44
      [state] => 1
      [presentation_url] => http://live5.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [id] => 22943
      [server_id] => 4
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 75
      [record_id] => 62e07abafc9e789bab2187153e605fb31d7dc402-1701843277122
      [start_time] => 2023-12-06 06:14:37
      [end_time] => 2023-12-06 07:57:42
      [state] => 1
      [presentation_url] => http://live5.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [id] => 21654
      [server_id] => 4
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 75
      [record_id] => 62e07abafc9e789bab2187153e605fb31d7dc402-1689826989996
      [start_time] => 2023-07-20 03:23:10
      [end_time] => 2023-07-20 04:49:35
      [state] => 1
      [presentation_url] => http://live5.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [id] => 21638
      [server_id] => 4
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 75
      [record_id] => 62e07abafc9e789bab2187153e605fb31d7dc402-1689596938363
      [start_time] => 2023-07-17 11:28:58
      [end_time] => 2023-07-17 13:27:16
      [state] => 1
      [presentation_url] => http://live5.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [id] => 20818
      [server_id] => 4
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 75
      [record_id] => 62e07abafc9e789bab2187153e605fb31d7dc402-1685251956995
      [start_time] => 2023-05-28 04:32:37
      [end_time] => 2023-05-28 05:31:42
      [state] => 1
      [presentation_url] => http://live5.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [id] => 19597
      [server_id] => 4
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 75
      [record_id] => 62e07abafc9e789bab2187153e605fb31d7dc402-1677127691549
      [start_time] => 2023-02-23 04:48:12
      [end_time] => 2023-02-23 05:49:47
      [state] => 1
      [presentation_url] => http://live5.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [id] => 19389
      [server_id] => 4
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 75
      [record_id] => 62e07abafc9e789bab2187153e605fb31d7dc402-1676298865453
      [start_time] => 2023-02-13 14:34:25
      [end_time] => 2023-02-13 16:31:35
      [state] => 1
      [presentation_url] => http://live5.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

)

جلسات ضبط شده

تاریخ جلسه ساعت شروع جلسه ساعت اتمام جلسه دانلود / مشاهده
یکشنبه 1402/10/24 12:31 13:58
چهارشنبه 1402/09/15 09:44 11:27
پنج شنبه 1402/04/29 06:53 08:19
دوشنبه 1402/04/26 14:58 16:57
یکشنبه 1402/03/07 08:02 09:01
پنج شنبه 1401/12/04 08:18 09:19
دوشنبه 1401/11/24 18:04 20:01