سامانه آموزش آنلاین
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [id] => 17620
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 76
      [record_id] => 36d0b421e7e475cef9a349d3e70552e5fa23f8cb-1669307212518
      [start_time] => 2022-11-24 16:26:53
      [end_time] => 2022-11-24 18:11:46
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [id] => 17050
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 76
      [record_id] => 36d0b421e7e475cef9a349d3e70552e5fa23f8cb-1667143625923
      [start_time] => 2022-10-30 15:27:06
      [end_time] => 2022-10-30 16:13:50
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [id] => 16882
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 76
      [record_id] => 36d0b421e7e475cef9a349d3e70552e5fa23f8cb-1666538324676
      [start_time] => 2022-10-23 15:18:45
      [end_time] => 2022-10-23 16:14:50
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [id] => 16843
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 76
      [record_id] => 36d0b421e7e475cef9a349d3e70552e5fa23f8cb-1666452473608
      [start_time] => 2022-10-22 15:27:54
      [end_time] => 2022-10-22 16:18:59
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [id] => 16697
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 76
      [record_id] => 36d0b421e7e475cef9a349d3e70552e5fa23f8cb-1665934080307
      [start_time] => 2022-10-16 15:28:00
      [end_time] => 2022-10-16 16:03:07
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [id] => 16522
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 76
      [record_id] => 36d0b421e7e475cef9a349d3e70552e5fa23f8cb-1665329073987
      [start_time] => 2022-10-09 15:24:34
      [end_time] => 2022-10-09 16:02:11
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [id] => 16398
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 76
      [record_id] => 36d0b421e7e475cef9a349d3e70552e5fa23f8cb-1664364057602
      [start_time] => 2022-09-28 11:20:58
      [end_time] => 2022-09-28 12:26:36
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

)

جلسات ضبط شده

تاریخ جلسه ساعت شروع جلسه ساعت اتمام جلسه دانلود / مشاهده
پنج شنبه 1401/09/03 19:56 21:41
یکشنبه 1401/08/08 18:57 19:43
یکشنبه 1401/08/01 18:48 19:44
شنبه 1401/07/30 18:57 19:48
یکشنبه 1401/07/24 18:58 19:33
یکشنبه 1401/07/17 18:54 19:32
چهارشنبه 1401/07/06 14:50 15:56