سامانه آموزش آنلاین
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [id] => 20040
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680113419955
      [start_time] => 2023-03-29 18:10:20
      [end_time] => 2023-03-29 18:38:47
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [id] => 20039
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680110189892
      [start_time] => 2023-03-29 17:16:30
      [end_time] => 2023-03-29 18:07:26
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live2.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [id] => 19868
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1678378290666
      [start_time] => 2023-03-09 16:11:31
      [end_time] => 2023-03-09 17:55:19
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [id] => 19859
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1678206776022
      [start_time] => 2023-03-07 16:32:56
      [end_time] => 2023-03-07 18:00:51
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [id] => 19823
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1678121507698
      [start_time] => 2023-03-06 16:51:48
      [end_time] => 2023-03-06 17:31:33
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [id] => 19806
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1678034963649
      [start_time] => 2023-03-05 16:49:24
      [end_time] => 2023-03-05 18:14:39
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [id] => 19352
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1676110683785
      [start_time] => 2023-02-11 10:18:04
      [end_time] => 2023-02-11 11:59:19
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

)

جلسات ضبط شده

تاریخ جلسه ساعت شروع جلسه ساعت اتمام جلسه دانلود / مشاهده
چهارشنبه 1402/01/09 22:40 23:08
چهارشنبه 1402/01/09 21:46 22:37
پنج شنبه 1401/12/18 19:41 21:25
سه شنبه 1401/12/16 20:02 21:30
دوشنبه 1401/12/15 20:21 21:01
یکشنبه 1401/12/14 20:19 21:44
شنبه 1401/11/22 13:48 15:29