سامانه آموزش آنلاین
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [id] => 14747
      [server_id] => 5
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2451
      [record_id] => 6d49ad1538a4977377cc812d3961e70d9fe8ba29-1655124184746
      [start_time] => 2022-06-13 12:43:05
      [end_time] => 2022-06-13 14:24:00
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live3.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [id] => 13438
      [server_id] => 5
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2451
      [record_id] => 6d49ad1538a4977377cc812d3961e70d9fe8ba29-1652277503276
      [start_time] => 2022-05-11 13:58:23
      [end_time] => 2022-05-11 16:47:24
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live3.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

)

جلسات ضبط شده

تاریخ جلسه ساعت شروع جلسه ساعت اتمام جلسه دانلود / مشاهده
دوشنبه 1401/03/23 17:13 18:54
چهارشنبه 1401/02/21 18:28 21:17